Politechnika Opolska - strona główna

Konferencja "Polonia Restituta - rodzina”


MNiSW - baner
12 marca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się konferencja pod tytułem „Rodzina”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego włącza się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości realizując we współpracy z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz uczelniami z najlepszych ośrodków akademickich Polski projekt Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości. To cykl konferencji, na których przedmiotem debaty mają być najważniejsze problemy współczesnej Polski.

Pierwsza konferencja poświęcona jest rodzinie widzianej tu w szerokim spektrum jej współczesnych polskich form organizowania się i ich przemian, uwarunkowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych, wyzwań i zagrożeń, z którymi przychodzi się jej mierzyć oraz jej funkcji i ról tak w stosunku do konstytuujących ją osób jak i społeczeństwa, które współtworzy. Przedmiotem debaty będą możliwe drogi rozwoju współczesnej polskiej rodziny, jej kształtu właściwego jej dobra wspólnego oraz jakości życia, a także miejsce i funkcja rodziny w państwie i społeczeństwie.

Więcej informacji:

MNiSW - baner MNiSW - baner