Politechnika Opolska - strona główna

Potwierdzanie efektów uczenia się


POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

O potwierdzenie efektów uczenia się, na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020, można ubiegać się na kierunkach: 

 • automatyka i robotyka - studia I oraz II stopnia (NS - studia niestacjonarne), profil ogólnoakademicki,
 • budownictwo – studia I oraz II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • ekonomia - studia I oraz II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • elektronika przemysłowa - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • elektrotechnika – studia I oraz II stopnia (NS - studia niestacjonarne), profil ogólnoakademicki,
 • inżynieria bezpieczeństwa - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • energetyka i inżynieria środowiska - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • logistyka – studia I oraz II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • lotnictwo i kosmonautyka - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • mechanika i budowa maszyn – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • mechatronika – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • technologia żywności i żywienie człowieka - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • technologie energetyki odnawialnej - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • wzornictwo przemysłowe - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • zarządzanie - studia I oraz II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I oraz II stopnia, profil ogólnoakademicki.

Do pobrania: Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

Wniosek należy złożyć do dnia 31 marca 2019 r., w Dziale Kształcenia w pokoju 205 E przy ul. Mikołajczyka 5, w godz. od 8.00 do 14.00 (tel.: 77 4498333, e-mail: dzk@po.opole.pl). 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej

 • świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 

Do wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się należy dołączyć następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości;
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem;
 • obustronną kserokopię dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowisko oraz realizowany zakres zadań;
 • opis doświadczenia zawodowego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Politechniki Opolskiej przyjmującego dokumenty);
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane efekty uczenia się.

Akty prawne: