Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

INFORMATYKA


PREDYSPOZYCJE

Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się (informatyka to dziedzina stale rozwijająca się).

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych.
 • Absolwent może pracować m.in. jako:
  • administrator systemów sieciowych i bazodanowych,
  • jako programista,
  • projektant lub tester systemów informatycznych (w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne).
 • Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie.
 • Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)
 • 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • analiza matematyczna i algebra liniowa,
 • metody probabilistyczne i statystyka,
 • matematyka dyskretna,
 • elektrotechnika,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • metrologia,
 • fizyka.
Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:
 • podstawy programowania,
 • języki i paradygmaty programowania,
 • algorytmy i struktury danych,
 • systemy operacyjne,
 • technologie sieciowe,
 • grafikę i komunikację człowiek-komputer,
 • sztuczną inteligencję,
 • bazy danych,
 • inżynierię oprogramowania,
 • systemy wbudowane,
 • projektowanie systemów informatycznych,
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
 • 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • modelowanie i analiza systemów informatycznych,
 • ekonometria, metody komputerowe w technice,
 • zaawansowane systemy baz danych
 • oraz zastosowania informatyki.
Specjalność:
 • informatyka w elektroenergetyce (S),
 • informatyka w technice i zarządzaniu (S),
 • komputerowe wspomaganie projektowania (S),
 • sieci komputerowe i systemy baz danych (S, NS),
 • informatyka stosowana (NS).
Flaga DEW ramach kierunku informatyka (studia stacjonarne) prowadzi się kształcenie dla dwóch grup dwujęzycznych polsko–niemieckiej i polsko–angielskiej. Kształcenie polega na realizacji wybranych przedmiotów oraz wykonaniu pracy dyplomowej w języku obcym.
Wykłady przewidziane są również dla studentów przybywających z zagranicy w ramach programu Erasmus.

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Kierunek posiada również akredytację FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).