Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


PREDYSPOZYCJE

Umiejętności interpersonalne, umysł ścisły, łatwość podejmowania decyzji, zainteresowania techniczne.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

KARIERA

Inżynier zarządzania i inżynierii produkcji jest na rynku pracy niezwykle konkurencyjny. Jego atutem jest bowiem wszechstronność – wiedzę techniczną potrafi świetnie łączyć z umiejętnościami marketingowymi, jest więc inżynierem i menedżerem w jednej osobie.

Dla pracodawcy, któremu zależy na dostosowaniu do kształtu i wymogów współczesnego rynku – zatrudnienie jednego specjalisty w podwójnej roli jest na ogół korzystne, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w przedsiębiorstwach wszystkich branż, przy projektowaniu i nadzorowaniu systemów produkcyjnych. Doskonale sprawdzą się także w zakresie transferu technologii i innowacyjności lub też we własnej działalności gospodarczej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka ze statystyką, mikro- i makroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe oraz prawo gospodarcze.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, procesy i techniki produkcyjne, zastosowania informatyki w inżynierii produkcji.

Specjalności:
 • inżynieria procesów i systemów przemysłowych (S, NS),
 • inżynieria zarządzania (S, NS).
 • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  INFORMACJE PODSTAWOWE


  Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

  Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

  Wśród treści kształcenia znajdą się m.in.: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, organizacja systemów produkcyjnych, systemy wspomagania decyzji, zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie wiedzą.

  Specjalności:
  • zarządzanie innowacjami (S, NS),
  • zarządzanie logistyką (S, NS),
  • zarządzanie bezpieczeństwem pracy (S, NS),
  • techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami (S, NS),
  • logistyka w energetyce (S, NS),
  • zarządzanie projektami (S, NS).  Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką
  jakość kształcenia.