Politechnika Opolska - strona główna
WM

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN


PREDYSPOZYCJE

Zdolności techniczne i matematyczne, ścisły umysł, nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Co prawda niektórzy futurolodzy roztaczają przed nami ponure wizje przejęcia przez maszyny kontroli nad światem i człowiekiem, jednak póki co, maszyny są naszymi największymi, nieocenionymi pomocnikami. Wspierają przemysł, medycynę, rolnictwo i wiele innych dziedzin, bez automatyzacji których życie współczesnego społeczeństwa nie byłoby możliwe. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i jednostkach projektowych, technologicznych i naukowych.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka i mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • konstrukcję i eksploatację maszyn i pojazdów,
 • grafikę inżynierską,
 • naukę o materiałach i inżynierię wytwarzania,
 • termodynamikę techniczną,
 • automatykę i robotykę,
 • metrologię i systemy pomiarowe.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Od roku akademickiego 2017/2018 oferujemy studia w języku angielskim na kierunku Mechanical Engineering - 7 semestrów w trybie stacjonarnym(S) .

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. mechanika analityczna. 

Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.

 • modelowanie wspomagające projektowanie maszyn,
 • współczesne materiały inżynierskie,
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów,
 • zintegrowane systemy wytwarzania.

Specjalności:

Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości budowy i obsługi maszyn i urządzeń technologicznych, automatyzacji procesów technologicznych, komputerowego wspomagania procesów wytwórczych, inżynierii produkcji oraz zarządzania produkcją.

Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metod numerycznych w projektowaniu i badaniu maszyn, oceny trwałości konstrukcji i przebiegu procesu zniszczenia, komputerowych metod optymalizacji i zapisu konstrukcji oraz układów mechatronicznych.

Maszyny i urządzenia przemysłowe (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie oceny przebiegu operacji mechanicznych oraz cieplno-dyfuzyjnych w aparatach i urządzeniach procesowych, konstrukcji i technologii wytwarzania aparatury procesowej, projektowania instalacji i sieci z wykorzystaniem technik komputerowych oraz bezpieczeństwa systemów inżynierskich.

Samochody i ciągniki (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i zasad projektowania elementów konstrukcyjnych pojazdów, oceny mechaniki i energochłonności ruchu samochodu oraz diagnostyki i homologacji pojazdów.

Zaawansowane metody projektowania w energetyce (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetyki. Posiadają również umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych oraz symulacyjnych typowych elementów aparatury energetycznej, a także projektowania i symulowania procesów i układów energetyki zarówno konwencjonalnej, jak i alternatywnej, w tym odnawialnej.

 • Computer Aided Engineering (S) – specjalność w języku angielskim.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej gwarantuje wysoką jakość kształcenia.