Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA


PREDYSPOZYCJE

Zdolności matematyczne, precyzja i logika myślenia, dociekliwość, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, zamiłowanie do projektowania nowych urządzeń i do prac konstruktorskich.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Elektronik to poszukiwany i ceniony specjalista.
 • Pracę znajdzie wszędzie tam, gdzie produkuje się lub wykorzystuje nowoczesne urządzenia elektroniczne – w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny, np. urządzenia automatyki, systemy „inteligentnych” budynków, w zakładach produkujących sprzęt kontrolno-pomiarowy, przy projektowaniu i programowaniu urządzeń mikroprocesorowych, przy projektowaniu i naprawie sprzętu elektronicznego AGD i RTV oraz w telekomunikacji.
 • Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym i technicznym.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • matematyka, fizyka,
 • informatyka obejmująca techniki i języki programowania
 • teoria obwodów i sygnałów,
Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:
 • elementy elektroniczne, metrologię,
 • układy elektroniczne analogowe i cyfrowe,
 • programy narzędziowe do symulacji i projektowania układów elektronicznych,
 • budowę i programowanie mikroprocesorów o różnych architekturach,
 • projektowanie urządzeń elektronicznych - w tym sterowników mikroprocesorowych,
 • budowę i programowanie układów programowalnych CPLD i FPGA,
 • systemy radiowe i telewizyjne, systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • techniki bezprzewodowe oraz podstawy automatyki.
Elektronika przemysłowa jest kierunkiem studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu. Szczególny nacisk położono na naukę projektowania i programowania urządzeń mikroprocesorowych.