Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

ELEKTROTECHNIKA


PREDYSPOZYCJE

Precyzja i logika myślenia, zdolności matematyczne, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne.
Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy:
 • projektowaniu,
 • konstruowaniu,
 • testowaniu,
 • eksploatowaniu urządzeń,
 • sieci instalacji i systemów elektrycznych,
 • również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)
 • 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • inżynieria materiałowa,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • metody numeryczne.
Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:
 • teorię obwodów,
 • teorię pola elektromagnetycznego,
 • metrologię,
 • maszyny i urządzenia elektryczne,
 • elektronikę i energoelektronikę,
 • elektroenergetykę i napęd elektryczny,
 • technikę mikroprocesorową,
 • automatykę i regulację automatyczną,
 • technikę wysokich napięć,
 • podstawy mechaniki i mechatroniki.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym),
 • 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • zaawansowane zagadnienia teorii obwodów,
 • elektromechaniczne systemy napędowe,
 • pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych,
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
 • metody numeryczne w technice,
 • stacje i sieci elektroenergetyczne,
 • diagnostyka układów izolacyjnych,
 • odnawialne źródła energii elektrycznej,
 • rynki energii.
Specjalność:
 • elektroenergetyka przemysłowa (S, NS).
Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.