Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA


PREDYSPOZYCJE

Poszerzanie wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz medycznych, kreatywne myślenie, praca badawcza

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, biologia, język polski

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów:
 • ogólne, tj. zajęcia sportowe, języki obce oraz przedmioty humanistyczne i ekonomiczne
 • podstawowe o charakterze teoretycznym (matematykę, fizykę, elektrotechnikę, grafikę inżynierską, technologię informacyjną)
 • kierunkowe (zawodowe) o charakterze praktyczno-implementacyjnym (m.in. podstawy robotyki, pomiary wielkości medycznych, anatomię człowieka, biomateriały, inżynierię rehabilitacyjną, techniki wytwarzania wyrobów medycznych, biomechanikę, metody wizualizacji i prezentacji danych, telemedycyne, protetykę, interfejsy mózg-komputer, aparaturę medyczną, inteligentne moduły sterowania)

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności z zakresu problematyki inżynierii biomedycznej w zastosowaniu w rehabilitacji, w szczególności:
 • tworzenia grafiki 3D na potrzeby budowy prototypów produktów stosowanych w rehabilitacji
 • technik obrazowania medycznego oraz pomiaru wielkości medycznych
 • projektowania konstrukcji mechanicznych oraz wykorzystania biomateriałów
 • modelowania i symulacji układów biologicznych oraz biocybernetyki
 • praktycznego wykorzystania technologii mózg-komputer
 • przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych
 • projektowania medycznych systemów doradczych oraz programowania inteligentnych modułów sterowania

WIEDZA

Absolwent posiada:
 • obszerną wiedzę z zakresu m.in. biofizyki, biochemii, biomateriałów, informatyki, przetwarzania i analizy sygnałów, protetyki, aparatury medycznej,
 • praktyczną wiedzę do efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, urządzeń pomiarowych stosowanych w medycynie, sprzętu komputerowego, oprogramowania inżynierskiego, projektowania oraz programowania sprzętu wspomagającego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 • Pozyskaną wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwent weryfikuje w trakcie 4-tygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych, odbywających się w jednostkach medycznych oraz firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego, które są cenioną przez studentów formą wstępnego przygotowania do podjęcia pracy.

KARIERA I ZATRUDNIENIE

Absolwent studiów I stopnia może znaleźć prace na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej oraz w fizjoterapii.

Ponadto jest przygotowany do pracy w:
 • firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej,
 • jednostkach służby zdrowia odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego,
 • jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe,
 • przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej oraz w firmach audytorskich w zakresie techniki medycznej,
 • jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia.