Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


PREDYSPOZYCJE

Jest to zawód przeznaczony dla osób patrzących przyszłościowo, które charakteryzuje: twórczy, analityczny, logiczny i ścisły umysł, otwartość na nowoczesne i przyszłościowe technologie, zdolność koncentracji, ale także abstrakcyjnego myślenia, dokładność i systematyczność, wyobraźnia przestrzenna, dynamika działania, chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz dostosowywania się do nowych wyzwań.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

 • Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.
 • Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.
Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • analiza matematyczna i algebra liniowa,
 • metody probabilistyczne,
 • informatyka,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • fizyka;
Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • układy konwersji energii,
 • energetyka prosumencka (EP),
 • systemy pomiarowe w EP,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • audyt energetyczny,
 • bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych,
 • automatyka zabezpieczeniowa,
 • gospodarka elektroenergetyczna,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • rynek energii, jakość energii elektrycznej,
 • niezawodność w energetyce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce,
 • prawo energetyczne,
 • polityka energetyczna,
 • rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią,
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym,
 • urządzenia elektryczne,
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
 • współpraca OZE z systemem energetycznym,
 • gospodarka skojarzona,
 • wizualizacja i modelowanie procesów w elektroenergetyce,
 • internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE,
 • technologie nanomateriałowe,
 • nowoczesne materiały w technologiach OZE,
 • inżynieria wysokonapięciowa
 • oraz ochrona przepięciowa i odgromowa
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród kierunkowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • energetyka rozproszona,
 • sterowanie w elektroenergetyce,
 • systemy energetyczne wykorzystujące OZE,
 • akty prawne i polityka w zakresie energetyki odnawialnej,
 • efektywne wykorzystanie i magazynowanie energii,
 • teleinformatyka,
 • techniki internetowe,
 • sieciowe systemy komunikacji przemysłowej w OZE,
 • akwizycja i transmisja danych w OZE,
 • budownictwo pasywne,
 • ekonomika energetyki prosumenckiej i ochrony środowiska,
 • zastosowanie sterowników PLC w systemach OZE,
 • systemy SCADA w OZE,
 • sterowanie i eksploatacja instalacji Smart-Grids w budynkach,
 • systemy mikroprocesorowe
 • oraz układy cyfrowe.
Specjalność:
 • eksploatacja odnawialnych źródeł energii (S).