Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

LOGISTYKA


PREDYSPOZYCJE

Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją, logiczne i przewidujące myślenie, zdolność koncentracji, umiejętność planowania i zarządzania.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

KARIERA

Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu. To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. s


Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką
jakość kształcenia.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ekonomia, towaroznawstwo.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: infrastrukturę logistyczną, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz niektóre przedmioty techniczne.

Specjalności:
  • informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych (S, NS),
  • systemy inżynieryjne w logistyce (S, NS).
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Specjalności:
  • międzynarodowe łańcuchy dostaw (S, NS),
  • inżynieria transportu w logistyce (S, NS).