Politechnika Opolska - strona główna
WM

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA


PREDYSPOZYCJE

Ścisły umysł, nastawienie na poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

KARIERA

Mało kto zdaje sobie sprawę, że takie osiągnięcia jak produkcja penicyliny, zwiększenie plonów w rolnictwie dzięki nawozom sztucznym, energia jądrowa, a nawet nylonowe włókno i kauczuk syntetyczny – nie byłyby możliwe bez udziału inżynierów „procesowców”. Domeną główną inżynierii procesowej jest bowiem tworzenie (na podstawie doświadczeń i analizy teoretycznej) ilościowego opisu procesów, dzięki którym zachodzi przemiana substancji i materiałów. Stanowi to podstawę do projektowania i konstrukcji aparatury przemysłowej oraz właściwej eksploatacji i sterowania instalacjami technologicznymi. Absolwenci kierunku oprócz tego, że mają szansę przysłużyć się ludzkości jakimś przełomowym działaniem z pogranicza inżynierii i techniki procesowej – znajdą pracę w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego – w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, czy ochrony środowiska, również w biurach projektowych i administracji.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na różnych kierunkach studiów technicznych drugiego stopnia (magisterskich).

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak: przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii, maszyny i aparaty przemysłowe, operacje i procesy jednostkowe charakteryzujące warunki realizacji procesów, inżynieria środowiska, grafika inżynierska.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.