Politechnika Opolska - strona główna
WM

MECHATRONIKA


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość zasady działania wszelkich urządzeń technicznych, uzdolnienia matematyczno-fizyczne, kreatywność techniczna, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, opartą na wielu dziedzinach, takich jak: mechanika, elektronika, sterowanie, a także umiejętność myślenia całościowego oraz umiejętność pracy zespołowej i koordynacji.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Mechatronik ma do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką. Może pracować w bardzo wielu gałęziach przemysłu, np. w: elektrotechnice, motoryzacji, produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, lotnictwie, medycynie, a zatem wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej oraz mechaniki stosowanej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, nauka o materiałach oraz automatyka i robotyka z teorią sterowania.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak: mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów, konstrukcję maszyn wraz z grafiką inżynierską, technologiczne systemy wytwarzania, metrologię oraz systemy pomiarowe i systemy sterowania.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: mechanika ruchu płaskiego, wybrane zagadnienia elektrotechniki.

Wśród kierunkowych treści kształcenia znajdują się m.in.: modelowanie i symulacje w projektowaniu, programowanie mikrokontrolerów, sensoryka i techniki pomiarowe, sieciowe systemy sterowania.

Specjalności:
  • mechatronika w pojazdach i maszynach (S)
    Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania współczesnych metod obliczeniowych (CAD/CAM, CAE). Wykształcenie w zakresie mechatroniki pozwoli na pracę nie tylko w zespołach tworzących systemy mechatroniczne, ale także w jednostkach utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności oraz wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów i teorii podejmowania decyzji pozwolą na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami mechatronicznymi;
  • systemy automatyki i robotyki w mechatronice (S)
    Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie informatycznym (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i elektronicznym (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika.