Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


DZIAŁ GOSPODARCZO-TECHNICZNY
tel. +48 77 449 8000
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr Józef Prochota - kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
 • mgr inż. Klaudia Ulasz - samodzielny referent ds. rozliczeń
 • mgr inż. Ireneusz Potera - kierownik Sekcji Gospodarczo-Technicznej
 • inż. Ryszard Karpiński - główny specjalista ds. energetycznych
 • mgr Gizela Czernia - specjalista ds. gospodarczych
 • mgr Anna Bodzioch - specjalista ds. administracyjnych
 • Józef Gondek - kierowca
 • Zbigniew Szarowski - kierowca

Sekcja Gospodarczo-Techniczna
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • Mariola Bochenek - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Piotr Buchwald - konserwator-elektryk
 • Hubert Firlus - tapicer - stolarz
 • Józef Gajda - stolarz-konserwator
 • Piotr Gancarczyk - malarz
 • Jacek Gaładyk - konserwator-monter inst. wod. kan.
 • Stanisław Gieża - konserwator hydraulik
 • Joanna Golec - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Józef Gregorowicz - pracownik gospodarczy
 • Piotr Grot - pracownik gospodarczy
 • Zdzisław Hądzel - pracownik gospodarczy
 • Władysław Jacenty - stolarz
 • Franciszek Jaglo - pracownik gospodarczy
 • Jolanta Jaroszewicz - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Stanisław Jeziorański - malarz
 • Leon Kania - konserwator-stolarz
 • Krystyna Klepert - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Rudolf Klepert - pracownik gospodarczy
 • Eryka Kochanek - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Jacek Komor - Konserwator tapicer
 • Mariusz Krępa - ślusarz-spawacz
 • Lucyna Kwolek - porządkowa pomieszczeń dydak.
 • Norbert Loch - pracownik gospodarczy
 • Agnieszka Lysek - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Rajnard Madera - konserwator - malarz
 • Anna Marchwińska - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Hubert Meinert - pracownik gospodarczy
 • Benedykta Morciniec - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Krzysztof Motylski - murarz-malarz
 • Marian Newiger - hydraulik
 • Marzena Niestroj - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Małgorzata Niestroj - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Iwona Nowicka - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Beata Olszowy - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Krzysztof Pałka - stolarz
 • Zygfryd Powroźnik - konserwator urządzeń i systemów alarmowych
 • Teresa Prudlik - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Ryszard Rdzanek - pracownik gospodarczy
 • Krzysztof Gajda - tapicer
 • Edward Galak
 • Marek Henek - konserwator malarz-murarz
 • Genowefa Kuczyńska - porządkowa pom. dydaktycznych
 • Korneli Sośnik - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Andrzej Straub - konserwator sprzętu p. poż. - spawacz
 • Aneta Świerkocka - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Lucyna Włodarczyk - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Ryszard Wieczorek - konserwator-elektryk
 • Maria Winchula - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Fryderyk Woźniak - hydraulik-konserwator
 • Kornelia Wróbel - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Wiesław Zygmunt - pracownik gospodarczy
 • Jerzy Żwirek - pracownik gospodarczy
Magazyn Ogólny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • Danuta Szuster - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Andrzej Szajca - samodzielny referent ds. obsługi magazyn