Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


INSTYTUT SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH I ROBOTYKI
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

 • dr inż. Krzysztof Górecki - adiunkt
 • mgr Liliana Markiewicz - samodzielny ref. ds. administracyjnych
 • Rudolf Staisz - specjalista inżynieryjno - techniczny

Katedra Maszyn Elektrycznych
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
 • dr inż. Tomasz Garbiec - adiunkt
 • dr inż. Barbara Grochowicz - starszy wykładowca
 • dr hab. inż. Mariusz Jagieła , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Marcin Kowol - adiunkt
 • dr inż. Janusz Kołodziej - adiunkt
 • dr inż. Jadwiga Krych - starszy wykładowca
 • Ernest Mendrela
 • dr inż. Piotr Mynarek - adiunkt
 • dr inż. Adrian Młot - adiunkt
 • dr inż. Andrzej Przytulski - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - profesor zwyczajny (Kierownik Katedry)
Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Ryszard Beniak , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski , prof. PO - profesor nadzwyczajny (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wach - profesor zwyczajny
 • dr inż. Krzysztof Wróbel - adiunkt
Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
 • profesor dr hab. inż. Bernard Baron - prof. nadzwyczajny
 • dr inż. Arkadiusz Gardecki - adiunkt
 • mgr inż. Rafał Gasz - asystent
 • dr inż. Marcin Kamiński - adiunkt
 • dr inż. Aleksandra Kawala-Janik - adiunkt
 • dr inż. Joanna Kolańska-Płuska - adiunkt
 • dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska , prof. PO - prof. nadzwyczajny (Kierownik Katedry, Dyrektor Instytutu)
 • dr inż. Piotr Paduch - adiunkt