Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I ENERGII ODNAWIALNEJ
tel. +48 77 449 8057, fax +48 77 449 9937
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

 • dr inż. Michał Kozioł - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec (Dyrektor Instytutu)
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki , prof. PO (Z-ca Dyrektora Instytutu)
 • mgr Marta Lech - starszy specjalista ds. administracyjnych (pracownik administracyjny)
 • mgr Elżbieta Czaja - starszy specjalista ds. administracyjnyc (pracownik administracyjny)
 • Maciej Wiśniewski - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny (pracownik inżynieryjno-techniczny)

Katedra Elektroenergetyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Barbara Kaszowska , prof. PO - profesor nadzwyczajny (Kierownik Katedry)
 • dr inż. Andrzej Włóczyk - starszy wykładowca
 • dr inż. Barbara Kucharska - starszy wykładowca
 • dr inż. Wiesław Kopterski - adiunkt
Katedra Techniki Wysokich Napięć i Materiałoznawstwa
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Stefan Wolny , prof. PO - profesor nadzwyczajny (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - prof. zwyczajny
 • dr hab. inż. Maciej Zdanowski , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Łukasz Nagi - adiunkt
 • dr inż. Marek Szmechta - adiunkt
Katedra Odnawialnych Źródeł Energii
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • prof dr hab. inż. Tomasz Boczar - profesor zwyczajny (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Ireneusz Urbaniec - asystent
Katedra Inżynierii Biomedycznej
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły - profesor zwyczajny (Kierownik Katedry)
 • dr hab. in Jarosław Zygarlicki , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Paweł Aksamit - adiunkt
 • Dr inż. Szczepan Paszkiel - adiunkt
 • dr inż. Michał Kunicki - adiunkt