Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
email: cos@po.opole.pl WWW: http://www.cos.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • Jerzy Zając
 • mgr inż. Dorota Załężna - dyrektor Centrum Obsługi Studenta
 • Iwona Morawska - samodzielny referent d.s studenckich
 • Beata Serek - Samodzielny referent ds. studenckich

Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr Natalia Adamczyk - specjalista ds. studenckich
 • mgr Dorota Kaszyca - specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Lech - specjalista ds. studenckich
 • mgr Barbara Ludwińska - specjalista ds. studenckich
 • Elżbieta Miciak - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Barbara Mikolas - specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz - specjalista ds. studenckich
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr Anna Fijołek - samodzielny referent ds. studenckich
 • Joanna Skrętkowska - kierownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów
 • Krystyna Zazulak - specjalista ds. studenckich
Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr inż. Magdalena Kowalska - starszy specjalista ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 4), 45-758 Opole
 • mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, pokój 101
 • mgr Ewa Sikorska - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 9), 45-758 Opole
 • mgr Anastazja Zeman
Biuro Obsługi Cudzoziemca
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr Anna Mikulicz - samodzielny referent ds. studenckich
 • mgr Olha Niedova - samodzielny referent ds. studenckich
 • mgr Małgorzata Nowicka-Zając - kierownik Biura Obsługi Cudzoziemca