Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


DZIAŁ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

  • mgr Natalia Adamczyk - specjalista ds. studenckich
  • Dawid Daniel - z-ca dyrektora Centrum Obsługi Studenta
  • mgr Dorota Kaszyca - specjalista ds. studenckich
  • mgr Katarzyna Lech - specjalista ds. studenckich
  • mgr Barbara Ludwińska - specjalista ds. studenckich
  • Elżbieta Miciak - specjalista ds. administracyjnych
  • mgr inż. Barbara Mikolas - specjalista ds. studenckich
  • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz - specjalista ds. studenckich