Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 20.04.2018 r., godz. 16:42

Terminarz postępowania rekrutacyjnego


Rekrutacja lutowa 2017/2018

Czynności rekrutacyjne

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

I tura

II tura*

Początek rejestracji elektronicznej

15.01.2018

26.02.2018

Zakończenie rejestracji elektronicznej

20.02.2018 do godz. 2300

21.03.2018 do godz. 2300

Wyniki kwalifikacji

21.02.2018 godz. 1000

22.03.2018 godz. 1000

Przyjmowanie dokumentów

21.02.2018 godz. 1200 - 1500

22.02.2018 godz. 900 - 1500

22.03.2018 godz. 1200 - 1500

23.03.2018 godz. 900 - 1500

Ogłoszenie list przyjętych

22.02.2017 godz. 1800

23.03.2018 godz. 1800

* – w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć (dotyczy WBiA, WEAiI, WM)


Dokumenty będą przyjmowane w salach 105 i 106 w budynku „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole – I nabór w sali 105 w budynku „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole – II nabór