Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 21.06.2018 r., godz. 10:13

Katalog kierunków pokrewnych (stan na dzień 01.02.2017)


Kierunek podstawowy (podlegający rekrutacji)

Kierunek pokrewny
(ukończony na I stopniu)

Uwagi

Architektura

Architektura

 

Automatyka i robotyka

elektrotechnika

Warunkiem podjęcia studiów II stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, co odnosi się zarówno do kierunku jak i każdego z kierunków pokrewnych. Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.

elektronika przemysłowa

elektronika i telekomunikacja

informatyka

mechatronika

technologie energetyki odnawialnej

Budownictwo

budownictwo

 

Elektrotechnika

automatyka i robotyka

Warunkiem podjęcia studiów II stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, co odnosi się zarówno do kierunku jak i każdego z kierunków pokrewnych. Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.

elektronika przemysłowa

elektronika i telekomunikacja

energetyka

informatyka

technologie energetyki odnawialnej

Ekonomia

administracja

Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem pozytywnej opinii Dziekana

ds. dydaktyki oraz pozytywnej decyzji Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

ekonomia

europeistyka

finanse i rachunkowość/

finanse i bankowość

gospodarka przestrzenna

informatyka i ekonometria

logistyka

międzynarodowe stosunki gospo-darcze

politologia

polityka społeczna

socjologia

stosunki międzynarodowe

towaroznawstwo

turystyka i rekreacja

transport

zarządzanie /

zarządzanie i marketing

zarządzanie i inżynieria produkcji

Fizjoterapia

fizjoterapia

 

Informatyka

automatyka i robotyka

Warunkiem podjęcia studiów II stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, co odnosi się zarówno do kierunku jak i każdego z kierunków pokrewnych. Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.

elektronika przemysłowa

elektronika i telekomunikacja

edukacja techniczno-informatyczna

elektrotechnika

informatyka i ekonometria

technologie energetyki odnawialnej

Inżynieria środowiska

budownictwo

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, co odnosi się zarówno do kierunku podstawowego jak i każdego z kierunków pokrewnych.

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana

biotechnologia

energetyka

górnictwo i geologia inżynierska

inżynieria chemiczna i procesowa

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

technologia chemiczna

przemysłowe technologie informatyczne

Logistyka

automatyka i robotyka

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich.

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria w transporcie i logistyce

elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

informatyka

inżynieria ruchu

inżynieria środowiska

logistyka

logistyka transportu

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

systemy informatyczne transportu

technologia żywności i żywienie człowieka

technologie energetyki odnawialnej

technologie informatyczne w logistyce

transport

transport, infrastruktura i logistyka

transport przemysłowy

zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie logistyczne

Mechanika i budowa maszyn

automatyka i robotyka

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, co odnosi się zarówno do kierunku podstawowego jak i każdego z kierunków pokrewnych.

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana

budownictwo

energetyka

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria materiałowa

inżynieria produkcji

inżynieria środowiska

mechatronika

transport

przemysłowe technologie informatyczne

Mechatronika

automatyka i robotyka

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, co odnosi się zarówno do kierunku podstawowego jak i każdego z kierunków pokrewnych.

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energetyka

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria materiałowa

inżynieria środowiska

mechanika i budowa maszyn

transport

przemysłowe technologie informatyczne

informatyka

Technologie energetyki odnawialnej

automatyka i robotyka

Warunkiem podjęcia studiów II stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, co odnosi się zarówno do kierunku jak i każdego z kierunków pokrewnych. Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

elektronika przemysłowa

energetyka

informatyka

mechatronika

Turystyk i rekreacja

biologia

Możliwe jest podjęcie studiów

II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem pozytywnej opinii Dziekana ds. dydaktyki oraz pozytywnej decyzji Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dietetyka

fizjoterapia

geografia 

kosmetologia

marketing i zarządzanie

sport

technologia żywności i żywienia

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne

zdrowie publiczne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

 

 

Zarządzanie

administracja

Możliwe jest podjęcie studiów

II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem pozytywnej opinii Dziekana ds. dydaktyki oraz pozytywnej decyzji Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ekonomia

europeistyka

finanse i rachunkowość/ finanse i bankowość 

gospodarka przestrzenna

informatyka i ekonometria

logistyka

międzynarodowe stosunki gospodarcze

politologia

polityka społeczna

socjologia

stosunki międzynarodowe

transport

towaroznawstwo

turystyka i rekreacja

zarządzanie/zarządzanie i marketing

zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

automatyka i robotyka

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich.

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana

edukacja techniczno-informatyczna

elektrotechnika

elektronika

elektronika i telekomunikacja

elektronika przemysłowa

energetyka

fizyka techniczna

informatyka

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria materiałowa

inżynieria systemów

inżynieria środowiska

logistyka

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

metalurgia

ochrona środowiska

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienia człowieka

technologie energetyki odnawialnej

telekomunikacja

transport

zarządzanie i inżynieria produkcji