Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 21.05.2019 r., godz. 15:14

Kierunki studiów po polsku


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 Administracja
Studia w języku polskim Wydział Ekonomii i Zarządzania
Architektura
Studia w języku polskim Wydział Budownictwa i Architektury
Automatyka i robotyka
Studia w języku polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Budownictwo
Studia w języku polskim Wydział Budownictwa i Architektury
Ekonomia
Studia w języku polskim Wydział Ekonomii i Zarządzania
Elektronika przemysłowa
Studia w języku polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Elektrotechnika
Studia w języku polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Energetyka i inżynieria środowiska NOWOŚĆ
Studia w języku polskim Wydział Mechaniczny
Fizjoterapia
Studia w języku polskim Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Informatyka
Studia w języku polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Inżynieria bezpieczeństwa
Studia w języku polskim Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Inżynieria biomedyczna
Studia w języku polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Inżynieria środowiska
Studia w języku polskim Wydział Mechaniczny
Logistyka
Studia w języku polskim Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Lotnictwo i kosmonautyka NOWOŚĆ
Studia w języku polskim Wydział Mechaniczny
Mechanika i budowa maszyn
Studia w języku polskim Wydział Mechaniczny
Mechatronika
Studia w języku polskim Wydział Mechaniczny
Przemysłowe technologie informatyczne
Studia w języku polskim Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
Systemy biotechniczne
Studia w języku polskim Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Studia w języku polskim Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Technologie energetyki odnawialnej
Studia w języku polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Turystyka i rekreacja
Studia w języku polskim Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Wychowanie fizyczne
Studia w języku polskim Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Wzornictwo przemysłowe NOWOŚĆ
Studia w języku polskim Wydział Mechaniczny
Zarządzanie
Studia w języku polskim Wydział Ekonomii i Zarządzania
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia w języku polskim Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki