Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 26.04.2019 r., godz. 13:54

Opłaty za studia - cudzoziemcy


Wysokość rocznych opłat za odbywanie studiów oraz studiów doktoranckich i innych form kształcenia, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, przez cudzoziemców na Politechnice Opolskiej:

  1. na stacjonarnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim - 4 600 PLN;
  2. na stacjonarnych studiach doktoranckich - 4 600 PLN;
  3. na studiach niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach doktoranckich - w wysokości opłat jakie obowiązują obywateli polskich.